Çocuk ve Ergen Psikolojik Danışmanlık

 

Moreno Psikolojik Danışma Merkezi, Çocuk, Ergen ve Ailelere yönelik psikolojik sorunların değerlendirilmesi ve çözümüne yönelik olarak, çocuğun ve gencin etkileşim içinde olduğu anne, baba ve yakın çevresine yönelik çeşitli psikolojik terapi ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Çocuk ve gençle çalışırken hem sosyal ve bilişsel gelişim problemleriyle hem de duygusal problemlerle çalışıyoruz. Zamanında müdahale edilmeyen problemler bir sonraki gelişim evresinde daha büyük bir sorun olarak ortaya çıkacağı için bu alanlarda yaşanan sıkıntılara erken teşhis ve tedaviyi çok önemsiyoruz. Çocuk ve gençle çalışırken,aile içindeki roller, ailede sorunlara yol açan kalıplaşmış davranışlar, öğrenilmiş anne-baba tutumları, kuşak farkları ve çatışmaları, aile dinamiklerinin işlevlerini yerine getirmemesi ele aldığımız başlıklardır.

Çocuklarla: okul korkusu, kardeş kıskançlığı, iletişim bozuklukları, davranış bozuklukları, konuşma bozuklukları, ayrılma anksiyetesi, dikkat eksikliği, öğrenme problemleri,görsel algı ve motor becerilerde bozukluk gibi alanlarda çalışılmaktadır.

Ergenlerle: bedensel, duygusal ve cinsel gelişim, ergenlikte kimlik oluşumu,aileden ayrışma ve bireyselleşme, anksiyete, davranış bozuklukları, depresyon, uyku problemleri, akademik başarı, meslek seçimi ve sınav kaygısıgibi alanlarda çalışılmaktadır.