EBEVEYNLERE YÖNELİK SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocukların bedensel, zihinsel, sosyal, psikolojik ve cinsel gelişimlerinde rol alan ilk birim ailedir ve ebeveynlerin yaklaşımı çocukların ve gençlerin cinsel gelişim süreçleri açısından büyük önem taşımaktadır.  Ebeveynlerden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda merkezimizde, eğitim kurumlarında, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarına bağlı merkezlerde çocuk ve gençlerin cinsel gelişim süreçlerine ilişkin tutum ve davranışlarının kendi deneyim ve öğrenmelerinden bağımsız olmadığı konusunda farkındalık sağlamak, çocukların/gençlerin cinsel gelişim süreçlerindeki ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin sağlıklı birer kaynak kişi olabilmeleri konusunda geliştirmek amacıyla  seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemekteyiz. 

Eğitim Programları aracılığıyla ebeveynlerin;

  • Sağlıklı cinsel gelişim  konusunda bilgilenmeleri
  • Cinselliğe yönelik tutum ve davranışlarını değerlendirmeleri, cinselliğin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları
  • Toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi konusunda bilgilenmeleri,
  • Aile içerisinde açık ve şiddetsiz bir iletişimi sağlama konusunda desteklenmeleri, 
  • Cinselliğe yaklaşım, cinsel mitler, cinsel yönelim ve kimlikler, cinsel şiddet, cinselliğe ilişkin değerler, mahremiyet ve sınır kavramları konusunda farkındalık geliştirmeleri,
  • Çocuklarıyla cinsellik ve ilişkiler konusunda güvenli bir iletişim ve paylaşım ortamı oluşturabilmeleri,
  • Cinsellik konusunda çocuklarına rehberlik etme becerilerini geliştirmeleri             amaçlanmaktadır.