UZMANLARA YÖNELİK SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocuklar, gençler, ve ailelerle temasta bulunan uzmanlara alanda çalışırken çocuk ve gençlerin cinsel gelişim süreçlerine ilişkin  sorun ve ihtiyaçlarına dair  mesleki ve etik açıdan doğru ve  uygulanabilir bilgileri sunabilmeleri ,   sağlıklı birer kaynak kişi olabilmeleri konusunda geliştirilmeleri  amacıyla  seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemekteyiz. 

 

Uzmanlara yönelik geliştirdiğimiz eğitim programları ile alan çalışanlarının,

  • Sağlıklı cinsel gelişim  konusunda bilgilenmeleri
  • Cinselliğe yönelik tutum ve davranışlarını değerlendirmeleri, cinselliğin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olmaları
  • Toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılık ile ilgili farkındalık kazanmaları,
  • Cinselliğe yaklaşım, cinsel mitler, cinsel yönelim ve kimlikler, cinsel şiddet, cinselliğe ilişkin değerler, mahremiyet ve sınır kavramları konusunda farkındalık geliştirmeleri,
  • Çocuk ve ergenlerle cinsellik ve ilişkiler konusunda güvenli bir iletişim ve paylaşım ortamı hazırlayabilemeleri,
  • Cinsellik konusunda çocuklara ve gençlere rehberlik etme becerilerini geliştirmeleri, amaçlanmaktadır.