ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI

Çocukların ve gençlerin cinsel gelişim süreçlerini desteklemek üzere okul öncesi, ilk-orta dereceli eğitim kurumlarında, liseler ve yüksek öğretim kurumlarında, çocuk ve gençlere hizmet veren kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde, sağlıklı cinsel gelişim eğitim ve danışmanlık programları yürütmekteyiz. 

Sağlıklı Cinsel Gelişim Eğitici Ekibimiz, çocuk ve gençlerin güvenli ve sağlıklı bir cinsel gelişim süreci yaşayabilmelerine katkı sağlayacak konuları, yaşa uygun, bilimsel ve etik değerlere saygılı ve interdisipliner bir yaklaşımla ele alan, cinsel eğitim ve danışmanlık alanında eğitim ve tecrübe sahibi psikolog, sosyolog ve psikolojik danışmanlardan oluşmaktadır. 

Çocuk ve gençlerin, kendi tecrübelerini, sorularını ve paylaşımlarını bir öğrenme ve dönüşüm süreci içerisinde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitimlerimiz, görsel materyaller ve interaktif yöntemler kullanılarak katılımcı bir anlayışla yürütülmektedir

Ekibimizin çocuk ve gençler için düzenlediği sağlıklı cinsel gelişim eğitim ve seminer programımızın temel amaçları;

Çocuk ve gençlerin

 • Sağlıklı cinsel gelişim konusunda biyolojik, toplumsal ve duygusal açılardan farkındalık ve bilgi düzeylerinin geliştirilmesi,
 • Üreme organları ve işlevlerine dair bilgi sahibi olmaları,
 • Bedenlerinin kendilerine ait ve değerli olduğunu fark etmeleri
 • Gelişim dönemlerinde karşılaşabilecekleri değişim ve farklılıkları öğrenmeleri ve hazır olmaları
 • Özbakım konusunda doğru tutum ve davranış geliştirmeleri ,
 • Kişisel ilişkilerinde sınır koyabilmelerinin önemini kavrayarak bu konuda beceri geliştirmeleri,
 • Toplumsal cinsiyet rollerine dair bilgi sahibi olarak bu rolleri sorgulamaları,
 • Cinsel kimlikleri, yönelimleri ile barışık olmaları,
 • Güvenli cinsellik konusunda bilgi sahibi olmaları ve olası risklerden korunabilmeleri,
 • Birbirlerinin değerlerine, sınırlarına saygı gösterme konusunda farkındalık kazanmaları
 • Ulaşabilecekleri doğru bilgi kaynakları konusunda bilgi sahibi olmaları

olarak sıralanabilir.