İlişki /Evlilik Danışmanlığı

Çiftlerin ilişki sürecinde karşılaştıkları sorunların birlikte ele alınıp çözüme kavuşturması hedeflenmektedir. Bu modeldeki temel amaç, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde çiftlerin  birlikte çözümler geliştirmesine olanak sağlamaktır.  Çiftlerin  bu süreçte, birlikte destek almaları büyük önem taşımakla beraber, bazı durumlarda tek bir bireye de ilişki bazlı danışmanlık sağlanabilir. İletişim problemleri, evlilik öncesi danışmanlık, ebeveynlik,  ilişki içerisindeki sorumlukların yerine getirilmemesi,ifade edilemeyen öfkeler, olumsuz geçmiş yaşantılar,  güvensizlik, kıskançlık, boşanma süreci, cinsel ilişki problemleri gibi pek çok konuya ilişkin danışmanlık sağlanmaktadır.