Yetişkin Yaşantı Grupları

NİÇİN YAŞANTI ATÖLYELERİ?

        İnsan davranışlarının değişmesi ve geliştirilmesinde yaşantıların önemli bir özelliği vardır. Yaşantı, kişinin dolaysız algıları ve etkinlikleri ile kazandığı bilgi ve becerileridir. Bu nedenle eğitim ve kültürlenme arasında yakın bir ilişki vardır.  İnsanın yaşadığı çevre ile etkileşim sürecine girmesi onu olgunlaşma sürecine götürür. Bu süreç ile birlikte insan; kendi kültürel çevresini oluşturma çabası içerisinde olur. Bu çaba, yaşamı devam ettirmek, geliştirmek, sağlıklı, dengeli, uyumlu olmak, kendini tanımak ve gerçekleştirmek gibi gereksinimleri karşılamaya dönük olmak durumundadır.
        İşte tam bu noktada Yaratıcı Drama,  sahip olduğu özellikler nedeniyle toplumsal değişimlerin çok hızlı yaşandığı günümüzde, yeni ve özgün düşünceler üretebilecek bireylerin yetiştirilmesinde önemli işleve sahip olabilir. O zaman neden bekleyelim ki Yaratıcı Drama ile Yarattıkça Yaşayalım! Yaşadıkça yaratalım…
Yetişkinler için olan bu eğitimimizde süreç içerisindeki hedefimiz günlük rutinlerimizin dışına çıkarak, yaratıcılığımızın sınırsızlığını yaşayacak bir atmosfer yaratmaktır.