Çocuk/Ergen Yaratıcı Drama

YARATICI DRAMA NEDİR?

       Eğitimde Yaratıcı Drama, doğaçlama, rol oynama vb. Tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak, bir grup çalışması içinde bireyleri, bir yaşantıyı, bir olayı bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya da davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği “oyunsu” süreçlerle anlamlandırılması, canlandırılmasıdır.

Yaratıcı Drama, interaktif bir eğitim metodu olup  yaparak, yaşayarak öğrenme yöntemidir.

NİÇİN YARATICI DRAMA?

       Çocukluk döneminde çocuğun kazandığı davranışların yetişkinlikte kişilik yapısını, değer yargılarını, tutum ve tavırlarını, ilgi alanlarını, becerilerini, alışkanlıklarını biçimlendirmede etken olduğunu, yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır.

       Bu dönemde çocuğun yaratıcılığı, iletişim becerileri, olumlu benlik algısı, kendini farklı şekillerde ifade edebilmesi, bilişsel-duyuşsal-sosyal-devinimsel gelişim alanlarının yaş özelliğine uygun farkındalığın olması, estetik duyarlılığın oluşması, aktif ve etkin bir öğrenim yöntemi olan yaratıcı dramayla gelişir.

       Moreno psikolojik danışmanlık hizmetlerinde çocuk ve genç yaratıcı drama eğitimleri, 4 yaştan itibaren başlamakta, her çocuğumuz kendi yaş grubunda eğitim almaktadır.  

Atölyeler, alan uzmanı yaratıcı drama liderleri tarafından yürütülmektedir.

CUMARTESİ

4 YAŞ…………… 10:00-10:40

5-6 YAŞ…………..11:00-12:00

7-8 YAŞ………….. 12:30-13:30

PAZAR

9-10 YAŞ…………11:00-12:00

11-12 YAŞ………..12:15-13:30

13-14 YAŞ………..14:00-15:30