Çocuk/Ergen Müzede Drama

       Yaratıcı Drama İle Müze Kültürü Programı 4 haftalık bir modülden oluşmaktadır. Her hafta İzmir ili içerisinde farklı müzelerde gerçekleştireceğimiz ve eşi benzeri olmayan atölyelerimize katılmaya ne dersiniz?

       Müzelerin daha işlevsel kılınması, çocuklarımızın severek gezeceği mekânlar haline getirilmesi, yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi, katılımcı ve kalıcı öğrenmenin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılandırdığımız Müze Eğitimi Programı,  “ Yaratıcı Drama Yöntemi İle Müze Kültürü “ hedefi doğrultusunda atılan bir adımdır.

       Müzeler; çocukların yaparak, yaşayarak; zihinsel, bedensel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunabilecek ideal bir öğrenme ortamı sunar.

       Müze eğitimi; özellikle zaman ve mekân içinde kendini ve insanları anlama, kültürel mirası devam ettirme, geçmişi, bugünü ve geleceği anlamlı bir biçimde ilişkilendirme, kültürel varlıklar, eski eserleri anlama, koruma ve yaşatma, kendi kültürünü ve farklı kültürleri çok yönlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla tanıma ve anlama, müzeyi bir yaşam biçimi hâline getirme ve müzeleri yaşayan kurum niteliğini kazandırma, kültürler arası anlayış ve empati geliştirme gibi hedeflere hizmet etmektedir.

       Müzelerin çeşitli etkinliklerle çağdaş bir eğitim-öğretim ortamı sunmaları, çocukların sanat ve sanatçı ile bağ kurmasında da önemli katkılar sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren müzelerde sanat nesneleri ile karşılaşan ve bunlarla bağlantılı faaliyetler yapan bir çocuğun sanat anlayışı oluşmakta ve sanata bakışı gelişmektedir.

       Eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan Müzelerden, çocukların yararlanmasının sonuçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Bilgilerini geliştirme yollarını öğrenir ve bu bilgilerini kitap bilgileriyle karşılaştırma alışkanlığı kazanırlar.
 • Kitaplarda okudukları tarihsel dönemlerde kullanılan yaşam nesnelerinin  ve sanat yapıtlarının gerçeklerini görme olanağı bulurlar.
 • Tarihsel olaylar ve o dönemin yaşam nesneleri arasında ilişki kurmaya çalışırlar. Bu durum onların doğru tarih bilinci edinmelerine yardımcı olur.
 • Müzede bulunan nesnelerle günümüzdeki nesneler arasındaki farklılıkları ve benzerlilikleri karşılaştırırlar.
 • Estetik bakış açısı kazanırlar.
 • Yaratıcı düşünmeyi öğrenirler.
 • Müze çocuklara, gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olduğunu gösterir. Olayları bütün boyutlarıyla düşünebilmeyi ve değerlendirebilmeyi (çok boyutlu düşünmeyi) öğretir.
 • Farklı kültürleri tanır, yaşantıları hakkında bilgi edinirler.
 • Sahip oldukları kültürel değerleri koruma bilinci kazanırlar.
 • Bilgi toplama, kaydetme, düzenleme ve sunma becerisini kazanırlar.
 • Gözlem yapar, düşünce ve duygularını ifade ederler.
 • Hayal güçlerini kullanarak, kendi yaşamları ile bağlantı kurar, kültürel değerleri ve yaşamı paylaşırlar.
 • Gerçeği arar, uygulamalar yaparlar.

CUMARTESİ / PAZAR

•7-8 YAŞ
•9-10 YAŞ
•11-12 YAŞ
•13-14 YAŞ

                         
*Ders Saatleri: Her yaş grubu için lütfen kurumumuzu arayınız.