SosyoDrama

Sosyodrama, bir grup bireyin ortak biçimde yaşadığı sosyal içerikli bir olayı, bu olaya ilişkin rolleri spontan bir biçimde sahnelemeleri ortaya konan bir tekniktir. Sosyodrama , grubun sosyal bağlama ilişkin yaşadıkları durumu daha iyi anlamalarını, farklı pencerelerden bakabilmelerini, yeni anlayışlar oluşturabilmelerini, empatik bir anlayış kazanmalarını, sosyal çatışmaları çözümlemelerini, sosyal becerilerini arttırmalarına olanak sağlar. 

Merkezimiz psikodrama birimi,grupların ihtiyacına göre belirlenecek  birbirinden farklı pek çok konuda  sosyodrama çalışmaları yürütmektedir.