Kurumsal Eğitim ve danışmanlık

Kurumsal Eğitim ve danışmanlık birimimiz  ihtiyaç duydukları konular doğrultusunda şirketler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, eğitim kurumlarına(okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yükseköğrenim)  vb. kurumlara yönelik olarak kurumsal danışmanlık ve psikolojik destek programları yürütmektedir.