Hakkımızda

HAKKIMIZDA


Moreno Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi,  2014 yılı Eylül ayında kurulmuş olup, yetişkin psikolojik danışmanlığı, çift ve evlilik danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığı,  psikodrama çalışmaları, proje danışmanlığı, kurumlara yönelik danışmanlık ve eğitim hizmetleri, ruh sağlığı çalışanlarına yönelik mesleki eğitim ve grup çalışmaları  alanlarında hizmet sunmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Birimimiz, Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodinamik yönelimli terapiler, psikodrama, cinsel terapi, ruhsal travma,  EMDR, Aile ve Çift Terapileri,Oyun terapisi gibi alanlarda uzmanlaşmış ruh sağlığı çalışanlarından oluşmaktadır. Ekibimiz insan yaşamının farklı ve değişken yönlerini sentezleyip, durumları hastalık olarak adlandırmaktansa, danışanların kendi süreçlerini iyi tanıyıp, güçlü yönlerini ortaya çıkarıp yaşanan süreçleri yeniden değerlendirmeyi hedeflemektedir.

Psikodrama Birimimiz, alanında uzman psikodramatistler ve yardımcu terapistler eşilğinde içinde bulunduğu duruma ya da geçmiş yaşantılarına farklı açılardan bakarak kendisini ve başkalarını anlamak isteyen, ilişkilerini yeniden yapılandırma, ifade edemediği duygu ve düşünceleri açığa çıkarma, yeni çözüm yolları keşfetme, sorunlarla baş etme becerilerini geliştirme,kişisel engellerden kurtularak daha başarılı, üretken ve esnek olma ihtiyacında olan kişi ve gruplara yönelik olarak psikodrama çalışmaları yürütmektedir.  

Yaratıcı Drama Birimimiz; farklı yaşlardaki çocuk ve genç  guruplarına yönelik yaratıcı drama çalışmaları yürütmektedirler.

Proje Danışmanlık ve Eğitim Birimimiz, kamu kurumlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve taleplerine yönelik yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı fonların programları kapsamında hibe olanaklarını araştırma, proje teklif dosyası hazırlama, hibe/finansman desteği almaya hak kazanan kuruluşlar için de proje yürütme danışmanlığı hizmetlerini sağlamaktadır.

Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Birimimiz;  ihtiyaç duydukları konular doğrultusunda şirketler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, eğitim kurumlarına(okul öncesi, ilk ve orta öğretim, yükseköğrenim)  vb. kurumlara yönelik olarak kurumsal danışmanlık ve psikolojik destek programları yürütmektedir.

Moreno ekibi, uzman oldukları alanlardaki bilgi ve deneyimlerini toplumun ihtiyaç duyan kesimleri ile buluşturma çabası ile  sivil toplum örgütleri, okullar, semt merkezleri vb. kar amacı gütmeyen kurumlarla işbirliği içerisinde ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlemektedir.