Çocuk ve Ergenlerle Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitimimize kayıt için son günler...

Çocuk ve Ergenlerle Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitimlerimiz 7-8 Mayıs ve 4-5 Haziran tarihlerinde 2 modül olarak yapılacaktır.


-EĞİTİM İÇERİĞİ-
Sunumlar:
• Sanat terapisinin tarihçesi, kuramları ve iyileştirici özellikleri,
• Sanat terapisinde çocuk ve ergenler ile çalışırken dikkat edilecek anahtar noktalar.
• Sanat