MORENO PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE RORSCHACH TESTİ EĞİTİMİ

MORENO PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE
RORSCHACH TESTİ EĞİTİMİ

EĞİTMEN: Bengi PİRİM DÜŞGÖR (Rorschach ve Projektif Testler Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi)

AMAÇ: Bu eğitimin amacı Rorschach Testi’nin kullanımını geliştirebilmektir. Ergen ve yetişkin psikopatolojilerinin kendilerine has doğasını anlama